Home

Vissa husägare väljer bara sin fastighetsmäklare, baserat på faktorer som vänskap, relationer mm, medan det föredragna sättet borde vara att göra det, baserat på vilken agent som bäst passar deras behov och professionellt få sina hem sålda , Samtidigt som man uppnår prioriteringar, till exempel att få högsta tillgängliga pris på kortast möjliga tid och med ett minimum av besvär / stress. Det kan vara fördelaktigt, både för potentiella säljare och för agenter, att på ett grundläggande, mnemonicbaserat sätt granska hur man kan stänga en noteringspresentation. Kom ihåg att det i allmänhet inte bara handlar om hur man presenterar sitt fall eller idéer utan snarare hur effektivt, och om man frågar efter noteringen på ett svarfokuserat sätt!

1. klargöra bekvämlighet; samarbeta; provision; Val: Börja med att inse, för de flesta är deras hem sin enda, största och mest värdefulla tillgång. Kombinera det med det faktum att hemförsäljningsprocessen ofta är en känslomässig, även en berg-och dalbana, scenario. Dessutom finns det i en rad fall stora konkurrens för en notering. Därför försöker professionella kvalitetsagenter att förtydliga idéer, etc, snarare än att komplicera. De förstår vad deras potentiella kunder kan genomgå, och fortsätter på ett tröttande sätt. De förklarar hela processen, som en gruppansträngning, och hur agent och husägare måste arbeta tillsammans och samarbeta. Falla aldrig i fällan, lita på en notering, genom att hänga med lägre provisioner osv., Men hellre, motivera, visa och bevisa att din potentiella kunds tillfredsställelse är du mer än värt din avgift! Slutligen förklara din funktion är att råd och hjälp, och ge val och förslag!

2. Lyssna; Lära: Som i någon form av försäljning måste en effektiv noteringspresentation fokusera på fördelar, snarare än rådata, vara interaktiva, och husägaren ska få dominera mycket av konversationen. Stora agenter kommer att lyssna på ett effektivt sätt, för att lära sig vad hans potentiella kund berör, behöver och uppfattar. Bara genom att göra detta och ta mentala anteckningar, kan en agent effektivt övertyga någon, för att ge honom noteringen.

3. Alternativ; möjligheter; Beställning: Antag inte att en husägare förstår helt vad som kan förväntas, bara för att han kan vara ledare eller titan, i sin bransch eller yrke. Var stolt du är den professionella och demonstrerar den genom att förklara alternativ och möjligheter och den noggranna ordningen, där bostäder marknadsförs effektivt.

4. Styrka; söka; Lösa: Är du en klagare eller en solver? Kommer du att ge den nödvändiga styrkan under hela denna stressiga period? Hur kommer du att förmedla det till en potentiell kund? Hur ska du, och husägaren, söka de bästa, individuella lösningarna?

5. Undersök empati; Tjäna: Undersök alla aspekter, utan att öppna en Pandoras låda? Gör presentationen om husägaren och vad du kan göra för att gynna och hjälpa dem, i stället för att betona hur underbart du tror att du är, genom att klappa dig själv på baksidan! Tjäna deras respekt, och du tjänar noteringen!

Alla dessa steg är viktiga, nödvändiga och ofta nödvändiga, men tills / om du inte faktiskt frågar efter noteringen kommer du inte få det! Försiktigt fortsätt, och STÄNG, genom att få husägaren att underteckna, på den proverbiala prickade linjen!

 

Learn more at mäklare Stockholm